مشاور کودک-۶۴۵دسته‌بندی نشده

مشاور کودک-۶۴۵

دخترم حرف‌شنو نیست کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی *دختری ۹ ساله دارم که بازیگوش و لجباز است و مدام عصبانی می…

زندگی از نوع دیگر-۶۴۵

زندگی فقط پول درآوردن نیست در خانواده‌ای به دنیا آمدم که از نظر مالی در سطحی پایین‌تر از متوسط قرار…