زندگی مشترک-۶۴۵

زندگی مشترک-۶۴۵

آقایان، خانم ها
یادگیری مهارت ارتباط ضرورت دارد

نوزادان پا در محیطی می‌گذارند که یک زن و مرد به عنوان مادر و پدر در آن وجود دارند. بعضی‌ها خواهر و برادری هم دارند، در این محیط روابط انسانی مهمترین مشخصه است. از آنجا که تا چشم باز می‌کنیم در کنار خود افرادی را می‌بینیم، همه آدم‌ها فکر می‌کنند ارتباط بین زن و مرد را خوب می‌شناسند و برای شکل‌دهی آن نیاز به هیچ نوع مهارتی نیست، در حالی که رابطه بین همسران می‌تواند از شکننده‌ترین نوع روابط باشد. این رابطه بین هر زن و مردی به طور خاص باید ایجاد شود. هیچ شکل مشخص و فرمول معینی ندارد. با تلاش فردی و تجربیات محیطی و تربیتی هر انسان می‌تواند بین خود و دیگری رابطه خاصی به وجود آورد. همین رابطه در دیگران با توجه به تفاوت‌هایی که دارند به شکل دیگری به وجود می‌آید.
سختی زندگی در یکتا بودن و خاص بودن آن است. اگر می‌شد در امتحان زندگی از روی دست بقیه شرکت‌کنندگان رونویسی کرد و قبول شد، باز احتیاج داشت که آن را با شرایط و نیازهای خودمان مطابقت دهیم.
هر نسخه از زندگی فقط برای شرایط خاص و نیازهای هر زوج خاص مفید خواهد بود. هرچند در تنگناهای ارتباطی امکان بیرون آمدن از رابطه را داریم، اما امکان یافتن راه تازه را هم داریم. روابط را می‌توانیم دوباره بسازیم. با شناخت شیوه‌های درست برخورد با مشکلات می‌توان توانایی غلبه بر آن‌ها را در خود به وجود آورد. در واقع به جای این که نیرویمان بر روی جستجوی آدم خوب‌تر متمرکز شود، باید مهارت ارتباط با آدم‌ها را در خود تقویت کنیم تا جنبه‌های خوب، بهتر و بهترین آدم‌ها را در روابط کشف کنیم و با آن ستون و پنجره‌ها و سقف زندگی مشترک را زیباتر بسازیم.